Наставни садржаји – 7 разред – 27.4. – 30.4.2020.

7 разред

28. 4. 2020. (уторак)

РТС 3   17.55 – 18.25

 Физиологија репродукције – оплођење и трудноћа 

Пратити предавање  и урадити одговора на питања која су задата.

За учење користите и уџбеник – БИГЗ, страна 158 до160 или Герундијум, страна191 до 195.

Домаћи задатак:

У радној свесци решите задатке о систему органа за размножавање – Физиологија репродукције – оплођење и трудноћа 

Урађене задатке фотографисати и послати на мејл: biologija024@gmail.com

Додатни материјал за учење:

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наставни садржаји – 8 разред – 27.4. – 30.4.2020.

8 разред

28. 4. 2020. (уторак)

РТС 3    20.15 – 20.45

Одрживи развој (тематско понављање)

Пратити предавање  и урадити одговора на питања која су задата.

За понављање користите и уџбеник – БИГЗ, страна 150 до 172.

Домаћи задатак:

Одрадити онлајн тест: Животна средина и одрживи развој

 

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наставни садржаји – 5 разред – 21.4. – 25.4.2020.

5 разред

21.4.2020. (уторак)

РТС 3  09:10 – 09:40

Значај животиња и биљака за човека, утврђивање

Пратити предавање  и урадити одговорe на питања која су задата.

Домаћи задатак:

Уз помоћ уџбеника Герундијум поновите лекцију, Значај врста за човека, на стр.143 до 146. (ученици 5/3 одељења ОШ „Сечењи Иштван“).

Уз помоћ уџбеника БИГЗ  лекцију, Значај биљака за човека, на стр.174 до 182.  Лекцију, Значај животиња за човека, на стр. 186 до 193 (ученици 5/а и 5/б одељења ОШ „Ђуро Салај“).

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наставни садржаји – 6 разред – 21.4. – 25.4.2020.

6 разред

22.04.2020. (среда)

РТС 3  10:20 – 10:50

Постанак и развој живота на Земљи

Пратити предавање  и урадити одговора на питања која су задата.

За учење користите и уџбеник – БИГЗ, страна 172 до179.

Домаћи задатак:

У свеску напишите мапу лекције уз помоћ кључних појмова.

У свеску напишите одговоре на постављена питања која се налазе на стр.179 у уџбенику.

Урађене задатке фотографисати и послати на мејл: biologija024@gmail.com

Додатни материјал за учење:

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наставни садржаји – 7 разред – 21.4. – 25.4.2020.

7 разред

21. 4. 2020. (уторак)

РТС 3  12:40 – 13:10

Систем органа за размножавање човека – грађа и улога 

Пратити предавање  и урадити одговора на питања која су задата.

За учење користите и уџбеник – БИГЗ, страна 154 до157 или Герундијум, страна186 до 190.

Домаћи задатак:

У радној свесци решите задатке о систему органа за размножавање – грађа и улога.

Урађене задатке фотографисати и послати на мејл: biologija024@gmail.com

Додатни материјал за учење:

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наставни садржаји – 8 разред – 21.4. – 25.4.2020.

8 разред

21. 4. 2020. (уторак)

РТС 3  15:00 – 15:30

Отпад и рециклажа

Пратити предавање  и урадити одговора на питања која су задата.

За учење користите и уџбеник – БИГЗ, страна 167 до 170.

Домаћи задатак:

Написати шему лекције у свеску.

У радној свесци решите задатке на страни 92 до 94.

Урађене задатке фотографисати и послати на мејл: biologija024@gmail.com

Додатни материјал за учење:

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наставни садржаји – 5 разред – 14.4. – 16.4.2020.

5 разред

14.4.2020. (уторак)

РТС 3  09:10 – 09:40

Значај биљака за човека (обрада)

Пратити предавање  и урадити одговорe на питања која су задата.

Домаћи задатак:

Уз помоћ уџбеника Герундијум научите лекцију, Значај врста за човека, на стр.143 до 146. Одговоре на питања бр. 1 и 2 која се налазе на стр.147 напишите у свеску. (ученици 5/3 одељења ОШ „Сечењи Иштван“).

Уз помоћ уџбеника БИГЗ научите лекцију, Значај биљака за човека, на стр.174 до 182. Одговоре на питања која се налазе на стр.182 напишите у свеску. (ученици 5/а и 5/б одељења ОШ „Ђуро Салај“).

Урађене задатке фотографисати и послати на мејл: biologija024@gmail.com

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наставни садржаји – 6 разред – 14.4. – 16.4.2020.

6 разред

15.04.2020. (среда)

РТС 3  10:20 – 10:50

Наслеђивање и еволуција (тематско понављање)

Пратити предавање  и урадити одговора на питања која су задата.

За понављање користите и уџбеник – БИГЗ, страна 150 до 167.

Домаћи задатак:

У уџбенику решите тест за проверу знања на страни 170 до 171.

Урађене задатке фотографисати и послати на мејл: biologija024@gmail.com

Одрадити онлајн тест: Наслеђивање и еволуција

Рок за израду теста је 21.4.2020.

 

 

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наставни садржаји – 7 разред – 14.4. – 16.4.2020.

7 разред

14. 4. 2020. (уторак)

РТС 3  12:40 – 13:10

Систем органа за излучивање (утврђивање)

Пратити предавање  и урадити одговора на питања која су задата.

Домаћи задатак:

За понављање користите уџбеник – БИГЗ, страна 146 до152 или Герундијум, страна179 до 184.

Одрадити онлајн тест: Систем органа за излучивање

Рок за израду теста је 21.4.2020.

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наставни садржаји – 8 разред – 14.4. – 16.4.2020

8 разред

14. 4. 2020. (уторак)

РТС 3  14:25 – 14:55

Грешке у биологији  (интердисциплинарни час)

Пратити предавање  и урадити одговора на питања која су задата.

 

16. 4. 2020. (четвртак)

РТС 3  15:00 – 15:30

Енергетска ефикасност

Пратити предавање  и урадити одговора на питања која су задата.

За учење користите и уџбеник – БИГЗ, страна 161 до 165.

Домаћи задатак:

Написати шему лекције у свеску.

У радној свесци решите задатке на страни 88 до 90.

Урађене задатке фотографисати и послати на мејл: biologija024@gmail.com

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар