ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ

 

Извештај о реализацији пројектне наставе – 4 разред

ОШ „ЂУРО САЛАЈ“
P1160644ИЗВЕШТАЈ

Фотографије са реализованих часова:

  

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“

Фотографије са реализованих часова: